fredag 18 januari 2013

TALGOXE I.G.F.

Talgoxen är den bäst kända bland våra mesar och välkänd av alla trädgårdsägare, som gläder sig  åt de vackra fåglarna.Talgoxen visar upp sin svarta slips so  signalerar styrka.Den används för att  domminer  över andra hanar både kring
 reviret och vid födosök.Talgoxhanen  har en bred, längsgående  strimma över  buken. Liksom honan har han glänsande svart hjässa och vita kinder.          Ryggsidan är mossgrön och buksidan gul. Ungfågeln har mattsvart hjässa och gulaktig kind. Honan har smalare svart mittstrimma , som är diffus på buken. Hos hanen utvidgas strimman till en bred bukflak.   Jag och Mamma såg när Talgoxarna sjöng för damerna och försvarade sitt revir.                                             

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar