måndag 14 januari 2013

Mina fåglar I.A

Jag har sett Blåmesar. Den är mycket vanlig i Sverige. Den äter helst insekter och spindlar.Jag har också sett Talgoxar och Stjärtmesar. Talgoxen är vanlig i hela Europa. Den ses ofta vid fågelbord på vintern. På sommaren äter den insekter.Stjärtmesen finns i Europa och Asien. Den äter nästan bara insekter och spindlar.När den besöker fågelbordet föredrar den talgbollar.
Jag har också sett Koltrastar, Grönsparvar, Pilfinkar, Nötveckor, Gulsparvar och Fasaner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar