torsdag 17 januari 2013

EU Vinterfåglar

Jag har tittat på fågelspår och fåglar. Jag såg blåmes, nötskrika, talgoxe, koltrast, dock inte svan :) Jag hittade fågelspår som jag tror var koltrastsspår. Dom var för stora för att vara blåmesspår och för små för att vara svanspår.


Blåmesen är svår att skilja från talgoxen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar